BORSTKANKER HISTORIE

– Febr. 2002 linker borst Primaire tumor ( In cyste)Invasief ductaal carcinoom 9mm Gr.3, niet hormoongevoelig. : borstsparende operatie en bestraling.

– April 2008 Lokaal recidief , gedeelte DCIS 16 mm en gedeelte invasief ductaal carcinoom 3 mm, her2neu+++:  amputatie, deelname snarp- studie , daarna okselkliertoilet. Schone okselklieren Geen verdere nabehandelingen.

– Mei 2010 Longuitzaaiingen in beide longen, bij toeval ontdekt tijdens preventieve darm ct scan ( familiaire belasting darmkanker) . Geen klachten : behandeling: 6x chemo (docetaxel) + Herceptin. Na eerste  kuur  week opname ziekenhuis, reductie docetaxel naar 75%. Na 6de kuur nog door op alleen herceptin.

– sept. 2011 : Progressie : 2 grote uitzaaiingen in de lever en 2 nieuwe en weer groeiende longuitzaaiingen .  6 x AC. Niet gecombineerd met herceptin vanwege te zware belasting voor het hart. Verdraag kuur goed. Kan blijven sporten. Na derde kuur kortademig, dubbele LONGEMBOLIE.   5 dagen ziekenhuisopname:  instellen medicatie. Verder wel goede respons, afname cq stabilisering tumoren.

– Begin Juli 2012 CTscan + MRI van mijn hoofd vanwege gekleurde vlekken voor ogen. Uitslag: lever en longuitzaaiingen groeien weer en nu ook al 1 hersenuitzaaiing. Start behandeling met herceptin + xeloda voor de lever en longuitzaaiingen. Eerste kuur te zwaar, 14 dagen opname ziekenhuis. Reductie xeloda naar 75 %. Geen klachten meer en werkt goed! Voorafgaande aan de xeloda behandeling van de hersenuitzaaiing met gammaknife ( ook wel opereren zonder mes genoemd) in gammaknife centrum Elisabethziekenhuis Tilburg. Hierna driemaandelijks controle.

– okt 2012 en  febr 2013,  controles  van behandelde hersenuitzaaiing: Stabiel.

– 21 febr. 2013: uitslag ct- scan: STABIEL ook in lever en longen.

– eind April 2013: tumormarkers stijgen ,  vervroegde ct scan en MRI. Hersenuitzaaiing stabiel, lever en longuitzaaiingen licht gegroeid. Aanmelding in Radboud ziekenhuis  nijmegen voor deelname beeldvormende ZEPHIR studie met het middel T-DM1.

– 13 juni  2013 eerste t-dm1 behandeling! ct scan Aug. 2013 : leveruitzaaiingen met 30%afgenomen, kleinere afname longuitz. En stabiliteit hersenuitzaaiing. Ik voel me bijzonder goed onder deze kuur.

– okt. 2013: ct scan wijst uit dat de longuitzaaiingen meer en meer verlittekenen, 1  leveruituitzaaiing van 12 naar 7 mm is afgenomen, de andere stabiel is onder de T-DM1.

– 15 nov 2013, MRI hersenen. Stabiel !

– Dec 2013: 3x uitstel TDM1 kuur vanwege te lage trombocyten. Reductie  kuur naar 83,3% . Desondanks laat CT- Scan stabiliteit lever en longen zien.

– Febr. 2014: MRI laat weer stabiliteit in het hoofd zien. Te lage Trombocyten zorgen weer week na week voor uitstel T-DM1 kuur. Bij 11de kuur reductie naar 75 %

– Eind april 2014, groei in lever en longen .Na 12 kuren einde T-DM 1. Terug naar jbz oncoloog . –

-15 mei 2014: gecontroleerde ‘ drug holiday ‘  Dit omdat de groeiende tumoren nog wel steeds de helft kleiner zijn dan toen ik april 2013 instapte in de studie.  Uitslag ct scan en bloed half juni zal leidraad zijn voor weer nieuw af te spreken vervolg beleid.

–  2 juni 2014 controleMRI hersenen: goed nieuws: alles stabiel in mijn hoofd.

– half juli 2014 start kuur: Herceptin – taxol. Voor een aanvulling met pertuzumab ( perjeta ) was jammer genoeg ( nog ) geen indicatie mogelijk.

– 14 okt 2014: de Herceptin – taxol kuur slaat goed aan. Alle tumoren behoorlijk geslonken. I.v.m kwaliteit van leven door op ander schema : dag 1 voor 3 weken herceptin met er achteraan 1x taxol, tweede week alleen taxol, derde week pauzeweek.

– 12 dec. 2014: controle MRI hersenen: stabiele situatie, ook geen nieuwe hersenuitzaaiingen

– 6 jan 2015 : scanuitslag: lichte groei levertumoren. Maar mag nog geen progressie [= 20% groei] genoemd worden. Dus nog door op herceptin/ taxol

– 6 maart 2015: progressie in lever, exit Taxol. Beleid: gecontroleerde drug- holiday met 3 wekelijks herceptin voor nog wat remming. EN: verwijzing naar Radboudziekenhuis voor oriënterend gesprek over mogelijke deelname Eerste Fase Studie met targettherapie SYD985 ( zusje van t-dm1)

– 7 april 2015: tijdens de voorscreening voor de eerste fasestudie blijft na herhaald bloedprikken en onderzoek mijn NT-proBNP waarde te hoog. Een stofje wat hartfalen kan aangeven, maar wat ik niet heb! Maar ik mag met een lichte verhoging toch niet instromen in de eerste fasestudie. Terugverwezen naar mijn eigen JBZ oncoloog.

– 8 mei 2015: start zesde lijns behandeling dag 1 : 100% herceptin + 75% eribulin. op mijn verzoek maar 4 mgr dexamethason in de pre- medicatie . Dag 8 alleen 75% eribulin,. Week 3 pauzeweek.

– 6 juli 2015: MRI hoofd. Onveranderde ( dode ) resten met gammaknife behandelde metastase in visuele centrum. Geen nieuwe uitzaaiingen elders in het hoofd. Dus: STABIEL.

– 8 juli 2015 eribulin geeft onverwachte grote respons. Uitzaaiingen in lever bijna met de helft afgenomen . De grootse in de longen ook. Nergens nieuwe uitzaaiingen. Door met de tweede cyclus van drie kuren eribulin./ herceptin

– 12 tot 18 aug 2015 wegens buikklachten links onder met spoed opgenomen op afdeling oncologie vanwege een ontstoken DIVERTIKEL+ een 3cm groot abces aan de buitenkant ervan. Niet kankergerelateerd, wel familiair belast en leeftijd speelt ook een rol . 14 dagen sterke antibioticum kuur. Na week naar huis met tabletten. Erg moe. Abces bij derde echo controle nog niet weg, wel ingedikt, geen pijn meer. 3 pauzeweken eribuline.

3 sept. 2015 Weer door met 3 kuren: Herceptin / eribulin.

21 sept. 2015 Enige Groei in de lever, niet duidelijk hoeveel. marker omhoog van 160 naar 200. De diverticulitis ontstekingswaarde stijgt ook weer: van 13 naar 72. Einde eribulin. Preventief overleg met chirurg over zin van diverticulitis-drainage . Verder oriëntatie op welke nieuwe chemo kuur nu het beste is . Zowel voor het terugdringen van de uitzaaiingen als voor het genezen van de diverticulitis. Advies Chirurg: niet draineren, niet opereren . Oncoloog is het er mee eens.. Te kwetsbare patient inmiddels. Kan alleen maar meer problemen teweeg brengen. – 6 weken alleen herceptin, want chemo activeert door lage witte bloedcellen de divertikulitis ontsteking. Eerst moet die genezen nu.

-14 okt. 2015. MRI wees uit: stabiel in de hersenen en geen nieuwe uitzaaiingen in hersenen te zien.

-5 nov. 2015 Uitslag ct scan: na 6 weken chemopauze: diverticulitis abses niet meer zichtbaar, leveruitzaaiingen stabiel, tumormarker 10 punten gezakt. Start zevende lijns chemo: herceptin/xeloda ( 50 % ). Valt de xeloda zonder complicaties in bloed en lichaam op te wekken goed dan tweede kuur naar 75% .

17 Dec 2015: na twee kuren xeloda van 50 % ASCITUS BUIK. Stoppen met xeloda. Ascitus wordt weggedraineerd ( 5.3 liter ) en wat vocht onderzocht. Tegen de verwachting in worden er geen buikvliesuitzaaiingen gevonden maar ‘ ontstekings vocht ‘ . Niet duidelijk waar de ontsteking zit.

29 dec 2012: vanwege de ascitus, wat mijn prognose ineens erg verslechterde, neem ik het besluit te stoppen met chemo behandelingen . Oncoloog steunt mijn besluit, verwacht ook niks meer van nieuwe chemo behandeling.

4 jan 2016 : opnieuw ascitus drainage ( 7.3 liter ) en onderzoek van buikvocht. We besluiten hierna een permanente drain aan te gaan leggen.